บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด
192 หมู่ 19 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 ปะเทศไทย
โทรศัพท์ : +(6653) 559500-1 แฟกซ์ : +(6653) 559509
อีเมล์ : contact@gotoippc.com ©ลิขสิทธิ์ 2014-2015 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด, สงวนสิทธิ์ทุกประการ